Maps, Vietnam National University of Agriculture
Lương Đình Của Information Center and Library Layout of the 1st Floor 0 5 m Copyight 2016, N.D. Binh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Developed using AutoCAD, ArcGIS & Corel Painshop Pro to the Main Administration building and other Faculties/Officies Nhà Xuất bản Học viện Phòng Công nghệ thông tin Phòng Đa phương tiện Multimedia Phòng Hội thảo nhóm Văn phòng Trung tâm Phòng Trưng bày giới thiệu sách WC Giám đốc Kho bảo quản Phòng Bổ sung trao đổi Phó giám đốc Phòng Biên mục Phòng báo, tạp chí Kho tài liệu, luận văn, Luận án Kho tài liệu Kho sách lưu Khu vực tra cứu thông tin Kho tài liệu, sách ngoại văn Kho tài liệu, sách giáo trình to the dormitories area WC
Zoom in
Reset
Zoom out
Go to the previous floor
Go to the next floor


Tiếng Việt