Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
316 315 314 312 310 309 308 307 306 305 304 303a 317 CN 302 WC WC 315 313 CN 311 CN 311 303 Sơ đồ tầng 3 0 5 10 m copyright 2016, ND Binh, Vietnam National University of Agriculture Tổ CT Sinh viên, Khoa Thú y Bộ môn Vi sinh vật truyền nhiễm Bộ môn Công nghệ MT Phòng phân tích Phòng dụng cụ thiết bị Thư viện Thư viện Phòng thí nghiệm Phòng kính hiển vi Phòng máy tính Phòng máy tính Nhà Chăn nuôi Thú y Thư viện 303 Khoa Môi trường Phòng thí nghiệm, thực hành 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311 Bộ môn vi sinh vật truyền nhiễm 313 Khoa Thú y Phòng thí nghiệm 310, 311, 312, 314 315 Phòng máy tính 316, 317 Tổ công tác sinh viên 310 Phòng thực hành Phòng thực hành Giảng đường CN 312
Phóng to
Mặc định
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site