Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
B119 B118 WC B116 B115 B114 B113 B112 B111 B117 B105 B104 B100 WC Nhà B Sơ đồ Tầng 1 Phòng thí nghiệm điện 0 5 10 m 2016 copyright ND. Binh, Vietnam National University of Agriculture Developed using AutoDesk AutoCAD 2007, ESRI ArcGIS 10.1, and Corel Draw PaintShop Pro X c 101, 103 Phòng Máy tính 104 Khoa Cơ điện Phòng Máy tính Phòng Giảng viên Phòng thí nghiệm Truyền động điện Phòng TN Cơ học Đo lường Phòng thí nghiệm Máy điện Phòng Máy tính Khoa CNTT Tổ Kỹ thuật Sinh học Phòng Thực hành Bộ môn Sinh học Bộ môn Sinh học Bộ môn Sinh học Phân tử Phòng TN JICA Nông học Phòng TN JICA Khoa học Đất Phòng thực tập Công nghệ Môi trường Khoa Công nghệ Thông tin Tổ Kỹ thuật 106 Bộ môn Sinh học 109 Phòng Máy tính 105 Khoa Công nghệ Sinh học Khoa Môi trường Phòng thực tập Công nghệ Môi trường 120 Phòng thực tập Sinh học 108 Nông học, Khoa Nông học 117 Phòng Thí nghiệm JICA: Đất, Khoa Quản lý Đất đai 119 phía "Cà phê 4 Hồ" phía Thư viện Lương Đình Của và khoa Quản lý Đất đai phía Nhà Hành chính
Phóng to
Toàn mặt bằng
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site