Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Nhà B1 Sơ đồ tầng 1 0 5 10 m 2016 copyright ND. Binh, Vietnam National university of Agriculture Bộ môn Quản lý đất đai 101, 102 Trung tâm kỹ thuật quản lý đất đai 103, 104 Bộ môn Trắc địa & Bản đồ 105, 106 Bộ môn Tài nguyên nước 107, 108 Bộ môn Nông hóa 109, 110 Phòng thực hành 111, 112 Khoa Sư phạm & 113 - 116 Ngoại ngữ Bộ môn Quản lý Đất đai Trung tâm Kỹ thuật Quản lý đất đai Bộ môn Trắc địa và Bản đồ Bộ môn Tài nguyên nước Bộ môn Nông hóa Phòng thực hành Phòng thực hành Room Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ
Phóng to
Toàn mặt bằng
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site